Of je nou het vliegtuig pakt, de trein neemt of rondtrekt in je eigen auto. Je bent nauwelijks van huis vertrokken of de keuze van vervoersmiddel heeft de impact van je reis al voor een groot deel bepaald. Logisch dus dat we voortdurend kijken naar de meest milieuvriendelijke manieren om van A naar B naar C te reizen. Zo bieden we alleen nog ‘groene stoelen’ in de trein aan en is de CO2 compensatie voor de huurauto nagenoeg bij alle reizen inbegrepen.

De grootste milieuvervuiler in dit opzicht is het vliegtuig. Helaas niet altijd te vermijden. Maar als je dan toch vliegt dan heb je altijd de mogelijkheid om de CO2-uitstoot van je vliegreis te compenseren via het ANWB Greenseat Klimaatfonds. Greenseat slaat twee vliegen in één klap door projecten te steunen waarmee klimaatverandering wordt tegengegaan en tegelijkertijd de leefomstandigheden in ontwikkelingslanden worden verbeterd. Natte vingerwerk? Nee hoor, door het ontwikkelen van een zogenaamde ‘carbon calculator’ kan elke reiziger namelijk in één oogopslag en tot op het grammetje nauwkeurig zien hoeveel CO2 er met zijn of haar reis wordt uitgestoten.

Tijdens de periode van de klimaattop in Parijs neemt SNP de helft van het te betalen compensatiebedrag voor haar rekening. Hiervoor dien je natuurlijk wel de optie ‘compenseer je vlucht’ kiezen, maar daarna gaan het geheel vanzelf.

Onze ambitie voor 2020: al onze reizen volledig CO2-neutraal aanbieden.

Kijk voor meer informatie over SNP en duurzaam reizen

https://www.snp.nl/nieuws/groener_reizen_tijdens_de_klimaattop